Motor poster example web
ឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយ

ការផ្សព្វផ្សាយគឺជាឧបករណ៍ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការបង្កើនការលក់។ គោលបំណងសំខាន់របស់វាគឺធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកមានឈ្មោះបោះសំឡេង (យីហោ) និងបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេគួរទិញសេវាកម្មនេះ និង ផលិតផលដូចគ្នាដែលមកពីដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។ ស្ថិតិយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទិន្នផលចំណេញកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀត។


អាជីវកម្មធុនតូច និង មធ្យមច្រើនត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងជាច្រើន។ យុទ្ធសាស្រ្តដូចជាតម្លៃទាបផ្តល់ផលចំណេញតិច ហើយទំនងជាមិនមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងទេ។ បន្ទាប់ពីនោះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកទាំងអស់ក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែលធ្វើឱ្យចំណូលអាជីវកម្មមិនសូវល្អ ហើយឆាប់ៗអ្នកនឹងឃើញខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចកាលពីមុនជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាតែមួយគត់ដែលអ្នករកប្រាក់បានតិចជាងការលក់មុន។ ដូច្នេះតើអ្នកអាចទទួលបាននៅជុំវិញរឿងនេះដោយរបៀបណា? ស្ថានភាពល្អបំផុតគឺលក់ផលិតផលរបស់អ្នកក្នុងតម្លៃសមរម្យ និង មានការលក់ច្រើនជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។ អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវការវេទិកាប្រភេទបែបនេះដើម្បីបង្ហាញផលិតផល ឬ សេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ ហ្វេសប៊ុក (Facebook) គឺជាផ្នែកមួយនៃពួកគេ។ នៅពេលអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលត្រូវបានស្វាគមន៍នៅលើវេទិការបស់អ្នកជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកបង្កើតទំនុកចិត្តភ្លាមៗ។ វាដូចជាការបើកទ្វារហាងសម្រាប់ពួកគេ។

អ្នករាល់គ្នាស៊ាំនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ និង ការផ្ទុកមនុស្សជាច្រើនទិញផលិតផលបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញពាណិជ្ជកម្មបែបនេះ។ ពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងល្អដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកទិញដែលមានសក្តានុពលនូវគំនិតថាម៉ាក / ផលិតផលដែលបានផ្សព្វផ្សាយគឺល្អនិងអាចទុកចិត្តបាន។ យ៉ាងណាមិញពួកគេមានថវិកាដើម្បីឱ្យភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្កើតពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានទំហំតូចនិងមធ្យមពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍មួយគឺថ្លៃពេកហើយជារឿយៗចំណាយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារ។ នេះជាពេលដែល ស្ទូឌីយោ ១០១- ខេមបូឌា (STUDIO101-CAMBODIA) អាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវ។ ស្ទូឌីយោ ១០១- ខេមបូឌា (STUDIO101-CAMBODIA) គឺជាក្រុមហ៊ុនអូឌីយ៉ូ និង សោតទស្សន៍តូចមួយប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំង។ ក្រៅពីក្រុមអ្នកថតរូប និង ថតវីដេអូអាជីពរបស់យើង យើងមានជំនាញរចនា ក្រាហ្វិចអាហ្សែល ដឹកនាំដោយអ្នករចនាក្រាហ្វិច / អ្នកថតរូប / អ្នកទីផ្សារដែលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញមកពីប្រទេសហូឡង់។ នៅពេលយើងបញ្ចូលគ្នានូវជំនាញខ្មែរ និង លោកខាងលិចលទ្ធផលគឺជាផលិតផលពាណិជ្ជកម្មគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និង ប្លែកសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងមុខមាត់ដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ទេសូម្បីតែហាងតូចក៏អាចមានលទ្ធភាពចំណាយដែរ។

The Power of Advertising

Advertising is a very powerful tool to increase sales. Its main purpose is to get your companies name out there (Branding) and to convince potientional customers why they should buy your services/ products opposed to those from your competitors. Statistically an advertising campaign yields a greater turnover thus a bigger profit.

A lot of small and medium businesses have to deal with a lot of competition. A strategy like lower prices yields smaller profit margins and is likely not sustainable. After all your competitors can do the same resulting in poor business turnovers and soon you will find yourself in the same situation as before with the only difference you make less money per sales than before. So how can you get around this? The most ideal situation is to sell your products for reasonable prices and have more sales than your competitors. All businesses need some kind of a platform to showcase their products or services. Facebook is one of them. When potientional customers are greeted on your platform with a professional designed catchy advertising you build confidence right away. It’s like opening the shop door for them.

Everybody’s familiar with TV commercials and loads of people buy a product after they’ve seen such a commercial. These TV commercial are well designed to give the potientional buyer the idea that the brand/product as advertised is good and trustable. After all they have the budget to let an advertising agency create a commercial. But for smaller and medium size businesses, a TV commercial is way too expensive often costing tens of thousand dollars. This is the moment where STUDIO101-CAMBODIA can offer you just the right solution. Studio101-cambodia is a small but very powerful Audio & Visual company. Besides our team of professional photographers and videographers, we have a professional Graphic Design Atelier lead by a professional graduated graphic designer/photographer/marketer from the Netherlands. When we blend Khmer and Western skills, results are a catchy and unique advertising product for your business with a very professional look but with, not at least, a price tag that even small shops can afford.

 

 Norakborey_museum
Video Production

 

A video production with a duration of 3 minutes is suitable for businesses, schools, NGO's etc. It can show case more in depth. Included in a production are: Consultancy, Story board writing, 1 or multiple days video/photography shoot on location. Aerial footage, Graphic Motions, sound and sound fx design, edtiting, color grading. HD quality. Price starts at $300.- Please contact us for a quotation.

Screen Shot 2020 07 22 at 1135182D Motion Graphics Production

Very suitable for smaller businesses like shops and restaurants to get their brand and products out there on a budget. Length around 30 seconds. Included: Consultancy, Vectorizing existing logo, animated text English or/and Khmer. 5 pictures (supplied by client), back ground music and sound fx. HD quality. Suitable for all social platforms such as Facebook and Youtube. Pricing starts a low as $60.-!

 Screen Shot 2020 07 22 at 113625

In Depth Product Video

Duration 90 to 120 seconds. If you want to launch a special promotion, an 'In Depth Product Video' production can boost your sales! Included: Consultancy, Story Board writing, Graphic Motions, Studio video shoot, Voice over, Back ground music, Sounds fx, Video fx. Pricing starts at $150.-

Please contact us for more information.

 Screen Shot 2020 07 22 at 114205

3D Motion Graphics Production

Very suitable for smaller businesses like shops and restaurants to get their brand and products out there on a budget. Opposed to a 2D Motion Graphic, a 3D Motion Graphic can travel through an extra dimension so it creates extra depth of field.  Length around 30-50 seconds. Included: Consultancy, Vectorizing existing logo, animated text English or/and Khmer. 5 pictures (supplied by client), back ground music and sound fx. HD quality. Suitable for all social platforms such as Facebook and Youtube. Pricing starts a low as $75.-!


 

Screen Shot airavata
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  banner FB websiteBouny Facebook Cover

Banner Design

Get a professional designed banner! We design you banner for many purposes like facebook, youtube and other various social platforms. We customise the size for that specific social media platform. Of course we can design banners for printing too. You can have your own banner for just $35.- (pictures not included. Please contact us!


Advertisement
 Apsara logo defbakery logo

Logo Design

All our designs are unique and tailored to fit the existing house style (Coperate Identiy). We don't use free 'Logo Templates' found on the internet. A good logo has to be simple but styllish and therefor easy to recognize. A good logo should represent your business in a blink of an eye. We can design your logo starting just for $20.-. Please contact us.

Grassroots logo

 

DC Logo

360 pano thumbnail
Aerial and 360 Panorama Photography

Ideal for real estate agencies or private persons to help rent out or sell your house. Very efficient tool to show the surroundings of the property.

 

Pricing starts from just $25.- (excluding travel expenses) Click the picture and look around! realestate compilation


 AMB Advertisement 600pxProduct Photography & Advertising Design

If you want to introduce a new product or service, we at STUDIO101-CAMBODIA have to knowledge and skills to help you launch your products on the market. We can develope the entire project from

 

  • Marketing strategy,
  • Product photography,
  • Package label design,
  • Logo design
  • Advertising media printed or digital.

 

Please contact us for consult or pricing.

 

 

 


Black Bird thumb websiteProduct Music Videos

Studio Music Video Productions. starts at $150.-

 

Please contact us for consult or pricing.

 
 
 
 

new table